BANDAI Figure-rise LABO 式波·明日香·蘭格雷

補款後等了半個月才發貨的香香

整體素質相當不錯~(除了水口位比較尷尬以外)

以上~

BANDAI Figure-rise LABO 式波·明日香·蘭格雷

BANDAI Figure-rise LABO 式波·明日香·蘭格雷

BANDAI Figure-rise LABO 式波·明日香·蘭格雷

BANDAI Figure-rise LABO 式波·明日香·蘭格雷

BANDAI Figure-rise LABO 式波·明日香·蘭格雷

BANDAI Figure-rise LABO 式波·明日香·蘭格雷

BANDAI Figure-rise LABO 式波·明日香·蘭格雷

BANDAI Figure-rise LABO 式波·明日香·蘭格雷

BANDAI Figure-rise LABO 式波·明日香·蘭格雷

BANDAI Figure-rise LABO 式波·明日香·蘭格雷

BANDAI Figure-rise LABO 式波·明日香·蘭格雷

BANDAI Figure-rise LABO 式波·明日香·蘭格雷

BANDAI Figure-rise LABO 式波·明日香·蘭格雷

BANDAI Figure-rise LABO 式波·明日香·蘭格雷

BANDAI Figure-rise LABO 式波·明日香·蘭格雷

BANDAI Figure-rise LABO 式波·明日香·蘭格雷

BANDAI Figure-rise LABO 式波·明日香·蘭格雷

BANDAI Figure-rise LABO 式波·明日香·蘭格雷

BANDAI Figure-rise LABO 式波·明日香·蘭格雷

BANDAI Figure-rise LABO 式波·明日香·蘭格雷

BANDAI Figure-rise LABO 式波·明日香·蘭格雷

BANDAI Figure-rise LABO 式波·明日香·蘭格雷

BANDAI Figure-rise LABO 式波·明日香·蘭格雷

來源:78動漫