Steam 6款獨立遊戲「新史低」: 化身怪物逆轉恐怖

Steam平台近日有6款好評獨立遊戲開啟「新史低」特惠,價格達到發售以來新的最低價,全部支持中文。雖然這些都是相對小眾的獨立作品,不過也各有各的亮點;而「新史低」也買不了吃虧,之後6月的夏促也很難再有比現在更低的價格。感興趣的朋友一起來看看吧~

《紅怪》

Steam 6款獨立遊戲「新史低」: 化身怪物逆轉恐怖

-35%,44元,好評率93%

Steam連結地址>>>>

Steam 6款獨立遊戲「新史低」: 化身怪物逆轉恐怖

《地獄鄰居歸來》

Steam 6款獨立遊戲「新史低」: 化身怪物逆轉恐怖

-41%,47元,好評率91%

Steam連結地址>>>>

Steam 6款獨立遊戲「新史低」: 化身怪物逆轉恐怖

《循環英雄》

Steam 6款獨立遊戲「新史低」: 化身怪物逆轉恐怖

-20%,56元,好評率93%

Steam連結地址>>>>

Steam 6款獨立遊戲「新史低」: 化身怪物逆轉恐怖

《復體》

Steam 6款獨立遊戲「新史低」: 化身怪物逆轉恐怖

-30%,30元,好評率77%

Steam連結地址>>>>

Steam 6款獨立遊戲「新史低」: 化身怪物逆轉恐怖

《狂嗨地獄》

Steam 6款獨立遊戲「新史低」: 化身怪物逆轉恐怖

-81%,7元,好評率86%

Steam連結地址>>>>

Steam 6款獨立遊戲「新史低」: 化身怪物逆轉恐怖

《傳送門:橋梁構造者(橋梁工程師傳送門)》

Steam 6款獨立遊戲「新史低」: 化身怪物逆轉恐怖

-81%,7元,好評率90%

Steam連結地址>>>>

Steam 6款獨立遊戲「新史低」: 化身怪物逆轉恐怖

來源:遊俠網