P站美圖推薦——畫師hakusai特輯

這周介紹的畫師是韓國的hakusai老師!高完成度的作品自不用說,雜線還殘留著的半成品也別有一番風味。鉛筆一樣的質感是他的特質之一!色彩一如既往的是時下流行的明亮偏向風格

P站美圖推薦——畫師hakusai特輯

id=68972198

P站美圖推薦——畫師hakusai特輯

id=68972198

P站美圖推薦——畫師hakusai特輯

id=68972198

P站美圖推薦——畫師hakusai特輯

id=69189787

P站美圖推薦——畫師hakusai特輯

id=69512441

P站美圖推薦——畫師hakusai特輯

id=70306111

P站美圖推薦——畫師hakusai特輯

id=69725893

P站美圖推薦——畫師hakusai特輯

id=70976631

P站美圖推薦——畫師hakusai特輯

id=70976631

P站美圖推薦——畫師hakusai特輯

id=70976631

P站美圖推薦——畫師hakusai特輯

id=70976631

P站美圖推薦——畫師hakusai特輯

id=72668229

P站美圖推薦——畫師hakusai特輯

id=72668229

P站美圖推薦——畫師hakusai特輯

id=72893686

P站美圖推薦——畫師hakusai特輯

id=75746674

P站美圖推薦——畫師hakusai特輯

id=75746674

P站美圖推薦——畫師hakusai特輯

id=75746674

P站美圖推薦——畫師hakusai特輯

id=75746674

P站美圖推薦——畫師hakusai特輯

id=77064745

P站美圖推薦——畫師hakusai特輯

id=77658650

P站美圖推薦——畫師hakusai特輯

id=85718099

P站美圖推薦——畫師hakusai特輯

id=85718099

P站美圖推薦——畫師hakusai特輯

id=88797374

P站美圖推薦——畫師hakusai特輯

id=90561040

P站美圖推薦——畫師hakusai特輯

id=77064745