HotToys 22年第4季度-23年第1季度: 1/6 《假如…?》 Infinity Ultron

HotToys 22年第4季度-23年第1季度: 1/6 《假如…?》 Infinity Ultron

HotToys 22年第4季度-23年第1季度: 1/6 《假如…?》 Infinity Ultron

HotToys 22年第4季度-23年第1季度: 1/6 《假如…?》 Infinity Ultron

HotToys 22年第4季度-23年第1季度: 1/6 《假如…?》 Infinity Ultron

HotToys 22年第4季度-23年第1季度: 1/6 《假如…?》 Infinity Ultron

HotToys 22年第4季度-23年第1季度: 1/6 《假如…?》 Infinity Ultron

HotToys 22年第4季度-23年第1季度: 1/6 《假如…?》 Infinity Ultron

HotToys 22年第4季度-23年第1季度: 1/6 《假如…?》 Infinity Ultron

HotToys 22年第4季度-23年第1季度: 1/6 《假如…?》 Infinity Ultron

HotToys 22年第4季度-23年第1季度: 1/6 《假如…?》 Infinity Ultron

HotToys 22年第4季度-23年第1季度: 1/6 《假如…?》 Infinity Ultron

HotToys 22年第4季度-23年第1季度: 1/6 《假如…?》 Infinity Ultron

HotToys 22年第4季度-23年第1季度: 1/6 《假如…?》 Infinity Ultron

HotToys 22年第4季度-23年第1季度: 1/6 《假如…?》 Infinity Ultron

HotToys 22年第4季度-23年第1季度: 1/6 《假如…?》 Infinity Ultron

HotToys 22年第4季度-23年第1季度: 1/6 《假如…?》 Infinity Ultron

HotToys 22年第4季度-23年第1季度: 1/6 《假如…?》 Infinity Ultron

HotToys 22年第4季度-23年第1季度: 1/6 《假如…?》 Infinity Ultron

HotToys 22年第4季度-23年第1季度: 1/6 《假如…?》 Infinity Ultron

HotToys 22年第4季度-23年第1季度: 1/6 《假如…?》 Infinity Ultron

HotToys 22年第4季度-23年第1季度: 1/6 《假如…?》 Infinity Ultron

HotToys 22年第4季度-23年第1季度: 1/6 《假如…?》 Infinity Ultron

漫威動畫劇《#假如…?#》第一季完結,奧創的計劃得逞,占據了幻視的身體,更率領一支機器人軍隊出現於地球。及後殺死滅霸並且得到了全部的無限原石,成為了可以超越時空的超級反派! Hot Toys緊接動畫劇《#假如…?# 》結局,推出終極大反派Infinity Ultron 1:6比例合金珍藏人偶,且看看奧創會否獲得終極勝利!
Hot Toys特別按影集角色比例全新打造了高39cm的機械裝甲素體,如一貫的機械設定備有30多個可動關節,整套裝甲細膩塗裝上鈦灰拼金色,製作此Infinity Ultron 1:6比例合金珍藏人偶的復雜程序媲美鐵甲奇俠,其機械裝甲結構繁復且精細,加上復雜的外露結構,對於裝甲分件設計添上難度,背部配有一件特別剪栽設計的紅色鬥篷,鬥篷邊沿特意藏有鐵線骨架,營造出飄逸效果! Infinity Ultron獨特頭盔結合LED 發光燈效 (眼睛與心靈寶石),頭盔可揭起呈現出Vision面容,而裝甲身上亦鑲嵌了5顆內置LED 發光燈效仿無限寶石,模仿機械裝甲內置的發光功能。隨人偶還有一枝長53cm呈鈦灰色的長矛、兩對不同造型手掌與人偶地台。

來源:78動漫