BANDAI 1月28日 一般發售 HG 1/100 超時空要塞 YF-19 官方介紹

【マクロスプラス商品 開発者と徹底紹介今回は1月28日(土)発売の「HG 1/100 YF-19」をBANDAI SPIRITSの企畫擔當狩野さんと徹底紹介

BANDAI 1月28日 一般發售 HG 1/100 超時空要塞 YF-19 官方介紹

來源:78動漫